07.10.2023

Wydatki kupującego przy zakupie nieruchomości

Wydatki kupującego przy zakupie nieruchomości
KOSZTY KUPUJĄCEGO PRZY ZAKUPIE I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Zdecydowałeś się na zakup nieruchomości, ale nie jesteś pewien, jakie koszty Cię czekają? Koszty wyjaśniono poniżej.

Największym kosztem jest cena zakupu nieruchomości, którą chcesz kupić. Do zakupu nieruchomości w tym sensie należy podchodzić ostrożnie, szczególnie jeśli jest ona kupowana za pomocą kredytu bankowego. W takim przypadku przed samym zakupem warto porozmawiać z bankierem, aby dowiedzieć się, jakie opcje są Ci oferowane i na jakich warunkach.

Kolejnym kosztem, który pojawia się po zakupie i sprzedaży nieruchomości, jest podatek od sprzedaży nieruchomości. Płaci się je raz na rzecz państwa. Podatek ten płaci wyłącznie kupujący, a nie sprzedający. Wysokość podatku wynosi 3% całkowitej ceny zakupu określonej w umowie kupna.

W większości przypadków administracja podatkowa akceptuje kwotę jako taką, jednakże zdarzają się wyjątki, gdy kwota z umowy sprzedaży nie zostaje zaakceptowana, ponieważ jest niższa od ceny rynkowej, zatem może zostać wydana decyzja o zapłacie podatku według wyższej ceny w oparciu o w sprawie oceny wartości rynkowej podobnych nieruchomości na tym samym obszarze.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od przeniesienia własności nieruchomości, a mianowicie gdy nieruchomość nabywana jest od osoby prawnej objętej podatkiem VAT. W tym przypadku, biorąc pod uwagę, że w Republice Chorwacji nie może dochodzić do podwójnego opodatkowania, kupujący nie ponosi kosztów podatku, ponieważ sprzedawca płaci już określony podatek.

Biorąc pod uwagę, że sprzedającymi są w większości osoby prywatne, a kupujący w większości mają obowiązek płacenia podatków, wydatek ten zdecydowanie powinien zostać uwzględniony w całkowitym wykazie wydatków.

Jeżeli zdecydowałeś się na zatrudnienie agencji nieruchomości, to za jej pracę płacisz wynagrodzenie pośrednika. Opłata maklerska jest ustalana w umowie maklerskiej i zawsze wyrażana jest w procentach.

W przypadku niektórych agencji, a także u nas, koszty prawnika związane ze sporządzeniem umowy przedwstępnej i/lub umowy kupna oraz przeniesienia własności, a także koszty notariusza za poświadczenie podpisu są wliczone w pobieraną opłatę po wykonaniu pracy. Oprócz podanych kosztów agencja oferuje wiele innych usług, takich jak przekazywanie faktur na nazwisko klienta, wyszukiwanie nieruchomości na podstawie życzeń i warunków klienta, przeglądanie dokumentów i tym podobne.

W przypadku zakupu na kredyt wiąże się to z jeszcze jednym i zarazem ostatnim kosztem - zawarciem umowy sprzedaży u notariusza, a koszt ten ponosi kupujący. Cena uroczystości uzależniona jest od kwoty pożyczki, a dokładniejsze oszacowanie tego kosztu warto skonsultować z notariuszem lub w przypadku współpracy z pośrednikiem.

Oprócz powyższych nie ma żadnych dodatkowych kosztów.