07.10.2023

Troškovi kupca pri kupoprodaji nekretnine

Troškovi kupca pri kupoprodaji nekretnine
TROŠKOVI KUPCA PRI KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Odlučili ste se na kupnju nekretnine, ali niste sigurni koji vas troškovi očekuju? U nastavku slijedi pojašnjenje istoimenih troškova.

Najveći trošak je kupoprodajna cijena same nekretnine koju želite kupiti. Treba pažljivo pristupiti kupnji nekretnine u tom smislu, posebno ako se kupuje putem kredita. U tom slučaju prije same kupoprodaje treba razgovarati s bankarom kako bi vidjeli koje mogućnosti vam se nude te pod kojim uvjetima. 

Drugi trošak koji dolazi nakon kupoprodaje nekretnine je porez na promet nekretnina. Plaća se jednokratno državi. Taj porez isključivo plaća kupac, a ne prodavatelj. Visina poreza je 3% od ukupne kupoprodajne cijene koja je navedena u kupoprodajnom ugovoru. 

U većini slučajeva porezna uprava prihvaća iznos kao takav, međutim postoje iznimke kada se iznos iz kupoprodajnog ugovora ne prihvaća jer je manji od tržišne cijene pa se može izdati rješenje za plaćanje poreza po višoj cijeni temeljem procjene tržišne vrijednosti sličnih nekretnina na istom području. 
 
Postoji iznimka kada kupac nije obvezan platiti porez na promet nekretnina, a to je kada se nekretnina kupuje od pravne osobe koja je u sustavu PDV-a. U tom slučaju, s obzirom da u RH ne smije biti dvostrukog oporezivanja, kupac ne snosi trošak poreza, jer prodavatelj već plaća određeni porez. 

S obzirom da su prodavatelji uglavnom privatne osobe, te kupci uglavnom imaju obvezu plaćanja poreza, svakako treba uvrstiti ovaj trošak u ukupnu listu troškova. 

Ukoliko ste se odlučili na angažiranje agencije za nekretnine tada plaćate posredničku naknadu za njen rad. Posrednička naknada se utvrđuje ugovorom o posredovanju te je uvijek navedena u postotku. 

Kod nekih agencija, kao i kod nas, troškovi odvjetnika za sastav predugovora i/ili kupoprodajnog ugovora i prijenos vlasništva te javnobilježnički troškovi ovjere potpisa su uključeni u naknadu koja se naplaćuje nakon provedbe posla. Uz navedene troškove, agencija nudi mnoge druge usluge, kao npr. prijenos računa na ime kupca, potražnja nekretnine temeljem želja i uvjeta kupaca, pregled dokumentacije i slično.

Ukoliko kupujete putem kreditnih sredstava tada postoji još jedan, ujedno i posljednji trošak - solemnizacija kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika i taj trošak snosi kupac. Cijena solemnizacije ovisi o visini kredita, a o preciznijoj procjeni ovog troška treba se savjetovati s javnim bilježnikom ili ako ste angažirali agenciju s vašim agentom. 

Osim gore navedenih, ne postoje dodatni troškovi.