17.02.2024

Energetski certifikat

Energetski certifikat
Energetski certifikat je dokument koji opisuje energetska svojstva zgrade.

Pregled zgrade provode ovlaštene osobe svaka u dijelu svoje struke na temelju metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada (skupa radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda zgrada koja sadrži i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada).

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred iste, rok važenja dokumenta, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi certifikata, osobe koja je izradila i izdala certifikat te detaljne informacije o termotehničkim sustavima, energetskim potrebama zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije i objašnjenje sadržaja dokumenta.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Certifikat se izdaje za zgradu, odnosno njezin poseban dio, za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom.

Od navedenog su izuzete;
  • zgrade koje se koriste za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
  • privremene zgrade čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijska postrojenja, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama
  • slobodnostojeće zgrade s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.
Vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela, dužan je, ukoliko nije napravljen, pribaviti energetski certifikat i to;
  • prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela
Također kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju, predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga. Dok u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.