15.04.2024

Katastar

Ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka i javnih isprava državne izmjere, katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, određivanje kućnih brojeva, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne i lokalne uprave, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Katastarsku evidenciju vodi područni ured Državne geodetske uprave u gradu Pagu.
Građani u uredima mogu;
  • Preuzeti kopiju katastarskog plana
  • Preuzeti posjedovni list
  • Preuzeti potvrde u uvjerenja koja se temelje na evidentiranim katastarskim podacima
  • Obaviti pregled i potvrdu geodetskih elaborata
Na službenim stranicama katastra se mogu naći mape s katastarskim česticama unutar katastarskih općina te pojedinosti o tim česticama.
Više informacija o tome na jedinstvenom portalu katastra i zemljišnih knjiga - Uređena zemlja; https://oss.uredjenazemlja.hr/.